Geplande lezingen en excursies door
Olaf en Lisa Op den
Kamp in 2012:

Donderdag 12 januari 2012: Lezing over de Hillenrader bossen bij Kring Roermond van het Natuurhistorisch Genootschap.
Korte lezing over de Hillenrader bossen, een bosgebied nabij Swalmen met mooie zandwallen, stukken eiken-berkenbos en een groot oppervlak met Grove dennen.
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: GroenHuis, Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond.

Vrijdag 10 februari 2012: Lezing over kevers op oude eiken en andere zaken rondom eiken bij de Plantenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.
Twee korte lezingen tijdens de varia-avond van de Plantenstudiegroep over eiken.
Aanvang: 20.00 -22.00 uur.
Locatie: Natuurhistorisch Museum Maastricht, de Bosquetplein 6, Maastricht.

Maandag 5 maart 2012: Lezing over het Rurdal, vanaf de Hoge Venen tot de Rursee bij IVN Elsloo.
De Roer is een van de belangrijkste riviertjes van de Duitse Eifel. Ze ontspringt in de Hoge Venen nabij de Botrange. Via de omgeving van Sourbrodt stroomt de nog jonge Roer naar Küchelscheid waar ze Duitsland binnenstroomt. In het gebied tussen Gut Reichenstein en Monschau gedraagt ze zich als een echte bergbeek met stroomversnellingen en veel rotsen in de bedding. Daarna stroomt ze door het vakwerkdorpje Monschau. Hier werd het water in het verleden gebruikt voor het produceren van lakenstof. Het geld dat hiermee verdiend werd werd gebruikt voor de bouw van prachtige patriciershuizen. Verder stroomt de Rur langs Hammer, waar met waterkracht een Hammerwerk (een ijzerfabriekje) werd aangedreven. Niet veel later verenigd de Rur zich bij Einruhr met de Erkensruhr. Nu komt ze in het gebied van de stuwmeren, waarvan de Rursee het belangrijkste is. Hier bevindt zich ook Nationaal Park Eifel met uitgestrekte beukenbossen. Een ander opmerkelijk gebied zijn de Buntsandsteinrotsen bij Nideggen. Heimbach met zijn bedevaartskerk en het nabijgelegen Kloster Mariawald zijn in trek bij pelgrims en dagjesmensen. Bij stuwmeer Obermaubach eindigt dit deel van de tocht.
Aanvang: 20.00 uur in het Maaslandcentrum te Elsloo.

Dinsdag 13 maart: Lezing over de Brunssummerheide bij Vrouwenvereniging St. Barbara in Treebeek.
Een lezing over de Brunssummerheide in oostelijk Zuid-Limburg. Na een korte uitleg over de geologische ondergrond en de ontstaanswijze hiervan wordt ingegaan op de wijze waarop de mensen de verschillende delfstoffen onder de Brunssummerheide (steenkool, bruinkool, zilverzand, klei en grind) hebben gebruikt en wat hiervan nog te zien is. Daarna komen de verschillende biotopen van het gebied aan de orde. Hiertoe behoren de droge en de natte heide, het hoogveen in het bronnengebied van de Rode Beek, de droge dennenbossen en de eiken-berkenbossen. Veel aandacht is er voor de bijzondere flora en fauna van het gebied met onder meer Hoogveenglanslibel, Zuidelijke oeverlibel, Blauwvleugelsprinkhaan, Veldkrekel, Heivlinder, Dennenorchis, Zonnedauw en Klokjesgentiaan. Natuurlijk wordt ook stilgestaan bij de vele paddenstoelen in het gebied.
Besloten bijeenkomst.

Dinsdag 20 maart 2012: Zoogdiervaria met lezing over de Eekhoorn en de Wolf voor IVN Kerkrade.
Deze avond staan er twee zoogdiersoorten centraal. Eerst een dier met een hoge knuffelfactor, de Eekhoorn. Eekhoorns kent iedereen, maar lang niet iedereen kent hun leefwijze. Tijdens de lezing wordt ingegaan op de biologie en ecologie van de Eekhoorn. Wist u dat Eekhoorns niet alleen maar Beukennootjes of Eekhoorntjesbrood eten, maar ook jonge vogels en giftige paddenstoelen ? En weet u hoe een Eekhoornnest uitziet en hoe u dit kunt onderscheiden van vogelnesten ? Wist u dat er in Limburg en omgeving maar liefst 4 soorten Eekhoorns leven ? En dat bepaalde soorten hiervan ervoor zorgen dat onze eigen Eekhoorn wordt verdrongen ?
Na de pauze gaat het over de Wolf, een dier dat veel mensen schrik aanjaagt en anderen ontzettend boeit. Natuurlijk gaat het over Roodkapje en over de Zeven geitjes, maar ook over de functie die de Wolf als toppredator in de natuur heeft. De wolvenpopulatie in Europa groeit en rukt steeds verder naar Nederland op. Zo leven er in Duitsland op geringe afstand van Nederland al meerdere Wolven en werden op de Veluwe en in de Ardennen in 2011 al Wolven waargenomen. Hoe leeft de Wolf en wat betekent zijn komst voor ons en onze huisdieren. Op al deze aspecten wordt getracht tijdens de lezing inzicht te verschaffen. Toegang vrij.
Aanvang: 20.00-22.00 uur.
Locatie: IVN-home aan de Kaffebergsweg 2a te Kerkrade-Chevremont.

Zondag 1 april 2012: Botanische familie-excursies Stetternicher Wald en Kellersberger Wald bij Jülich (D) voor de Plantenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap en NABU Aachen.
We bezoeken twee kleine bosgebieden in de omgeving van Jülich. Het Stetternicher Wald is een klein bosgebied bij Jülich, het draagt nog het karakter van een oud ooibos en staat vol met Fladderiepen (Ulmus laevis). De ondergroei is rijk aan voorjaarsbloeiers waaronder Bosanemoon (Anemone nemorosa),Gele anemoon (Anemone ranunculoides) en Bosereprijs (Veronica montana). Het Kellersberger Wald bij Barmen behoorde vroeger bij een kasteel en is daardoor ook nog goed behouden gebleven. In dit bos groeit onder meer Ongevlekt longkruid (Pulmonaria obscura), Eenbes (Paris quadrifolia) en Slanke sleutelbloem (Primula elatior). Deze twee korte wandelingen zijn ook geschikt voor families met kinderen.
Vertrek: 9.00 uur Grensovergang Bocholtz of om circa 9.45 uur vanaf Parkplatz Forsthaus Stetternich, Alte Dürenerstraße te Jülich.

Vrijdag 13 april 2012: Lezing over de Nationale Parken in Spanje voor NABU Aachen.
In deze lezing maken we kennis met de flora, fauna en landschappen van enkele Nationale Parken in Spanje. Een bezoek aan deze gebieden is het fraaist in het voorjaar. Helemaal in het zuiden van Spanje ligt de Cota Donana, een moeras-en duinengebied met Flamingos, diverse soorten reigers, eenden en een exotische flora. Een tegenstelling met dit warme gebied vormen de vele berggebieden in Spanje. In de Sierra Morena grazen zwarte varkens in de dehessas. De Sierra de Gredos en de Sierra Nevada zijn het leefgebied van de Iberische steenbok. Ook groeien hier diverse soorten narcissen.Tijdens deze lezing maakt u ook kennis met enkele fraaie voorbeelden van de Spaanse cultuur en bouwkunst. Lezing in het Duits.
Aanvang: 20.00-21.30 uur, toegang vrij.
Plaats: Hotel Buschhausen, hoek Adenauer Allee en Graf Schwerin Straße te Aken-Burtscheid.

Zaterdag 14 april 2012: Botanische en geologische excursie naar de Hohnbach (B) voor Kring Heerlen van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.
Tijdens deze wandeling van circa 7 kilometer maken we kennis met de rijke voorjaarsflora van het Hohnbachdal met diverse plantensoorten die in Zuid-Limburg niet of zeer zelden voorkomen. Zoals de Bleke schubwortel, Zwarte rapunzel of Zinklepelblad. Hier en daar liggen gebieden waar Zinkboerenkers en Zinkviooltje groeien. Ook zien we de kalkrotsen uit het Carboon en de resten van de zinkmijnbouw. Neem uw loep, flora en verrekijker mee. Excursie tot circa 15.00 uur.
Vertrek: 8.30 uur vanaf uur vanaf parkeerplaats langs de Spoorsingel nabij de overweg in Heerlen of om 8.45 uur Wegrestaurant Baneheide.

Zondag 15 april 2012: Voorjaarsflora in de broekbossen van Landgoed Hoosden voor IVN Kerkrade.
Tijdens deze dag maken we twee korte excursies en brengen een bezoek aan de basiliek in Sint-Odiliënberg. Eerst bekijken we de broekbossen van Landgoed Hoosden die tot de mooiste van Nederland behoren. Ze liggen in een oude meander van de Roer. Er groeit veel Dotterbloem, Bittere veldkers en Moerasvaren. ’s Middags wandelen we een stuk langs de Roer bij Melick. Hier stroomt de Roer door een vlak landschap en kunnen we goed het verschil tussen de oeverwallen en komgronden zien. Wanneer ’s middags de basiliek van Sint-Odiliënberg geopend is, brengen we hier ook een bezoek aan. Deze korte wandelingen (2 km & 3 km) zijn ook geschikt voor mensen met kinderen.
Vertrek: 9.00 uur Museumplein Kerkrade (nabij het Continuüm). Wilt u rechtstreeks rijden, geef dit dan even aan. Aanmelding verplicht !!!

Zaterdag 2 juni 2012: Busexcursie met wandeling door Nationaalpark Eifel voor IVN Elsloo.
In Nationaalpark Eifel maken we een wandeling van circa 12-14 km. Vanuit het dorpje Rurberg bergop naar de Kermeter, een beboste heuvel met eikenbossen en beukenbossen. Onderweg hebben we hier en daar mooie vergezichten. Na 7 kilometer arriveren we op de stuwdam van de Urft. (Eventueel kunnen vermoeide wandelaars hier per rondvaartboot weer terug naar het startpunt). Na een pauze klimmen we omhoog naar de vlakte van het voormalige militaire kamp Vogelsang. Bovenaan bereiken we het verlaten dorpje Wollseifen. Vanaf hier wandelen we via een gemakkelijke weg naar Burg Vogelsang. Na een korte bezichtiging van de burcht pikt de bus ons aan het eind van de middag weer op. Tijdens de tocht wordt veel informatie gegeven over planten, dieren en hun leefgebieden, beheer van het Nationaalpark en de geschiedenis ervan. De wandeling gaat in een rustig tempo en onderweg wordt er drie keer gepauzeerd. Wel zitten er enkele vrij korte pittige klimmen in. Denk tijdens de tocht aan uw paspoort, stevige wandelschoenen, uw wandelstok, regenkleding, uw verrekijker, fototoestel, voldoende drinken en een lunchpakket voor onderweg. Meer info en kosten etc. t.z.t. op www.eifelnatur.de

Woensdag 6 juni 2012: Excursie naar de Verborgen Valleien in de ENCI-groeve voor IVN Ulestraten.
In de ENCI-groeve zullen we zien hoe het schijnbaar vernietigende werk dat hier gebeurt juist grote kansen biedt voor flora en fauna. Door de kalksteenwinning zijn kalkrotsen ontstaan die broedplaatsen bieden aan de Oehoe. In de groeve liggen allerlei waterplassen die het leefgebied vormen van de Rugstreeppad. Door de groeve niet overal direct her in te richten blijven er steeds kansen voor erosie waardoor steeds weer nieuwe pioniermilieu 's ontstaan die kansen bieden aan een bijzondere kalkminnende flora. In de groeve groeien tal van zeldzame planten waaronder Stengelomvattend havikskruid, Scherpe fijnstraal, Tongvaren en Rondbladig wintergroen. Ook zitten er allerlei bijzondere dagvlinders waaronder het Boswitje en de Koninginnepage. Tijdens een excursie door de tocht zullen we kennis maken met al deze aspecten.
Vertrek: 19.00 uur kerk Ulestraten of om 19.30 uur parkeerterrein bij de ingang van de ENCI-groeve, Lage Kanaaldijk te Maastricht. Aanmelding verplicht via info@eifelnatur.de of tel. 045-5354560. Er kunnen maximaal 30 personen mee.

Zaterdag 16 tm zondag 24 juni 2012: Botanisch-faunistische excursieweek naar de Elbe (D).
Een week onderweg langs de Duitse Elbe, een Biosferenreservaat. We bezoeken de omgeving van Hitzacker-Lüchow. Ons hoofddoel zijn de schitterende rogge-akkers van de familie Bergmann in Govelin met een enorme weelde aan akkerflora- en fauna. Soorten als Korensla, Akkerogentroost, Glad biggenkruid, Korenbloem en als klapper de Roggelelie zijn hier nog algemeen. In de eikenlanen langs de akkers zingen de Ortolanen het hoogste lied. Ook zitten er Vliegende herten. In de akkers leven Wrattenbijters en Kleine parelmoervlinders. Een ander prachtig gebied dat we zullen aandoen is het Elbholz, een hardhout-ooibos bij Pevestorf, waar Kraanvogel, Zee-arend, Zwarte ooievaar en Kleine vliegenvanger leven. De Boomkikker en Roodbuikvuurpad bevolken de poeltjes. Fraaie vlinders als de Iepenpage en de Kleine weerschijnvlinder komen er ook voor. In de moerassen in de omgeving van Gartow groeit Moeraswolfsklauw, Moeraslathyrus en zwemmen Bevers hun rondjes. Bij Klein-Schmolen bezoeken we de zandduinen met allerlei Allium-soorten, waaronder Allium carinatum, zeldzame parelmoervlinders en typische steppe-planten. Bij Laasche bezoeken we de rivierduintjes langs de Elbe met onder meer Genadekruid, Knoflookpad en Zilverstreephooibeestje.
We maken ook enkele culturele uitstapjes, onder meer naar Hitzacker, geboorteplaats van Prins Claus met zijn vakwerkhuizen en een floristisch interessant kerkhof. Ook bekijken we de Rundlingsdorpen bij Lüchow en het vestingplaatsje Dömitz. Voor informatie over deze reis, kosten etc. kunt u terecht bij Olaf Op den Kamp, tel 045-5354560, olafopdenkamp@hotmail.com). Opgave gaarne voor 1 april ivm reservering overnachting.
Kosten: De overnachtingskosten liggen rond € 25,- p.p.n.

Zaterdag 23 juni 2012: Kinderexcursie rondom de Wilkensberg voor NABU Aachen.
Deze excursie is bedoeld voor kinderen van 6-12 jaar (indien mogelijk zonder ouders) waarbij de kleintjes kennis maken met bloemen en insecten rondom Gut Melaten en de Wilkensberg.
Aanvang: 10.00 -12.00 uur.
Locatie: Gut Melaten, nabij Klinikum Aken.
Verplichte opgave via info.eifelnatur.de

Zondag 9 september 2012: Korte excursies langs de Worm in het kader van Open Monumentendag bij de Baalsbruggermolen.
De hele dag door worden er korte excursies van circa 60 minuten langs de Worm verzorgd met veel aandacht voor de flora, fauna en geschiedenis van het gebied.
Aanvang: 12.00 uur, einde rond 17.00 uur.
Plaats: Baalsbruggermolen, Haanrade, Kerkrade.

Maandag 17 september 2012: Lezing over het dal van de Worm van bron tot monding voor Vrouwenvereniging Eygelshoven.
Tijdens deze lezing maakt u kennis met het Wormdal. De Worm ontspringt uit diverse bronbeekjes in het uitgestrekte Aachener Wald. Ook de warme bronnen van Burtscheid leveren haar water. Niet voor niets vestigde de aan reuma lijdende Karel de Grote zijn paleis in het Wormdal. Nadat ze een tijdland ondergronds gestroomd heeft, komt de Worm in een prachtig natuurgebied waarin ze naar hartelust mag meanderen. In het Wormdal bij Kerkrade wordt al sinds eeuwen steenkolenmijnbouw bedreven. U maakt kennis met deze mijnbouw, van de primitieve mijnen van abdij Rolduc tot de moderne mijnbouw van de Eschweiler Bergwerksverein. De steenbergen hebben zich ontwikkeld tot ware eldorados voor planten en dieren. Koniginnepage, Vroedmeesterpad en Driedistel vormen hiervan goede voorbeelden. Het dal van de Worm heeft echter nog veel meer te bieden. Langs de oever leven Bevers en in de steile wanden maken IJsvogels hun holen. Vroeger werd de waterkracht van de Worm op allerlei manieren gebruikt, er lagen watermolens om graan te malen of om olie te persen. Ook werden waterraderen ingezet om de steenkolenmijnen droog te pompen. Een apart hoofdstuk vormt Burg Wilhelmstein, een hoogteburcht. Verder gaat het naar de ooibossen bij Haanrade, een stukje jungle in Kerkrade. Daarna stroomt de Worm langs het lintdorp Rimburg met zijn fraaie hoeves in de richting van Geilenkirchen. Onderweg komt ze langs de fraaie landhuizen van Schloss Zweibrüggen en Haus Trips. Verderop ligt Gut Leerodt. Nu stroomt ze naar Hilfahrt waar vroeger wilgentenen gevlochten werden. Via Ober- en Unterbruch passeert ze Heinsberg om bij Kempten in de Rur uit te monden.
Besloten bijeenkomst.

Maandag 5 november 2012: Excursie naar de bruinkoolgroeves in de Jülicher Börde voor IVN Kerkrade.
Excursie naar de bruinkoolgroeve Inden van RWE Power. Na een inleiding over de bruinkoolwinning rijden we met een bus vanaf Kraftwerk Weisweiler door de grote bruinkoolgroeve waar de enorme Schaufelbaggers de bruinkool afgraven. We komen oog in oog te staan met de metershoge baggerschoppen en kilometerslange rupsbanden. Ook bezoeken we een herinrichtingsgebied en een verplaatst dorp. 's Middags maken we (facultatief) een wandeling over de Sophienhöhe, een enorme berg grond die afkomstig is uit de groeves. Dit gebied is inmiddels helemaal heringericht en bebost. Van bovenaf hebben we uitzicht over de verre omgeving.
Opgave: Aanmelding verplicht. Er kunnen maximaal 20 personen mee, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Vertrek: 9.00 uur NS-station Kerkrade-Centrum.

Donderdag 8 november 2012: Lezing over het dal van de Worm van bron tot monding voor IVN Sittard/Geleen.
Tijdens deze lezing maakt u kennis met het Wormdal. De Worm ontspringt uit diverse bronbeekjes in het uitgestrekte Aachener Wald. Ook de warme bronnen van Burtscheid leveren haar water. Niet voor niets vestigde de aan reuma lijdende Karel de Grote zijn paleis in het Wormdal. Nadat ze een tijdland ondergronds gestroomd heeft, komt de Worm in een prachtig natuurgebied waarin ze naar hartelust mag meanderen. In het Wormdal bij Kerkrade wordt al sinds eeuwen steenkolenmijnbouw bedreven. U maakt kennis met deze mijnbouw, van de primitieve mijnen van abdij Rolduc tot de moderne mijnbouw van de Eschweiler Bergwerksverein. De steenbergen hebben zich ontwikkeld tot ware eldorados voor planten en dieren. Koniginnepage, Vroedmeesterpad en Driedistel vormen hiervan goede voorbeelden. Het dal van de Worm heeft echter nog veel meer te bieden. Langs de oever leven Bevers en in de steile wanden maken IJsvogels hun holen. Vroeger werd de waterkracht van de Worm op allerlei manieren gebruikt, er lagen watermolens om graan te malen of om olie te persen. Ook werden waterraderen ingezet om de steenkolenmijnen droog te pompen. Een apart hoofdstuk vormt Burg Wilhelmstein, een hoogteburcht. Verder gaat het naar de ooibossen bij Haanrade, een stukje jungle in Kerkrade. Daarna stroomt de Worm langs het lintdorp Rimburg met zijn fraaie hoeves in de richting van Geilenkirchen. Onderweg komt ze langs de fraaie landhuizen van Schloss Zweibrüggen en Haus Trips. Verderop ligt Gut Leerodt. Nu stroomt ze naar Hilfahrt waar vroeger wilgentenen gevlochten werden. Via Ober- en Unterbruch passeert ze Heinsberg om bij Kempten in de Rur uit te monden.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: IVN home in het Trefcentrum, Molenstraat 42, 6161 CV Geleen.

Voor meer informatie en aanmelding (bij excursies verplicht!) kunt u contact opnemen met
Olaf en Lisa Op den Kamp tel. 045- 5354560 of info@eifelnatur.de.