Koninginnepage
Papilio machaon Schwalbenschwanz Le Grand Portequeue
Familie: Echte pages


Papilio machaon Koninginnepage Schwalbenschwanz Le Grand Portequeue    Het zwaartepunt van de verspreiding van deze majestueuze vlinder in Limburg ligt in de regio's Mergelland en Mijnstreek. De soort wordt op allerlei plaatsen gezien, ook veel in tuinen in het stedelijk gebied. De rupsen voeden zich namelijk in Limburg vooral met peen. Uit vrijwel iedere woonkern is de Koninginnepage bekend. De bekendste plek voor het waarnemen van de Koninginnepage is de Observant, waar de mannelijke vlinders zich verzamelen en daar territoriumgedrag vertonen, het zogenaamde hilltopping. Ook in Heerlen en omgeving is het een regelmatig voorkomende soort. Hilltopping vindt hier plaats op de top van oude mijnsteenbergen. De waarnemingen in Noord- en Midden- Limburg hebben vaak betrekking op zwervende vlinders, maar ook hier wordt incidenteel voortplanting geconstateerd.