Groentje
Callophrys rubi Brombeerzipfelfalter L' Argus vert
Familie: Blauwtjes (Kleine pages)


Callophrys rubi Groentje Brombeerzipfelfalter L' Argus vert
Het Groentje heeft een goede schutkleur

    Callophrys rubi Groentje Brombeerzipfelfalter L' Argus vertHet Groentje maakt, hoewel je dat met een groene vleugelkleur niet zou verwachten, deel uit van de familie van de blauwtjes.

Het Groentje is in Limburg een vrij zeldzame soort, die lokaal wordt aangetroffen. In Noord- en Midden-Limburg zijn de grootste populaties aanwezig. Hier vinden we de soort onder meer op de Bergerheide en in het Meijnweg-gebied. In het Peelgebied komt het Groentje voor in de grotere Peelreservaten als Mariapeel, Grootte Peel en De Zoom. In het zuiden van Limburg vinden we het Groentje in de omgeving van Maastricht, waar hij onder meer bekend is van de Sint- Pietersberg, de Dousberg en de Hoge Fronten. In 2003 en 2004 werden ook enkele Groentjes waargenomen op de Brunssummerheide.

Het is een soort van soortenarme (heide)vegetaties. Ook schrale graslanden maken deel uit van zijn leefgebied. Meestal houdt hij zich op in de overgang naar struwelen of bosranden. Het grootste deel van de dag brengen de vlinders rustend op een blad door. Ze vallen daardoor en door hun schutkleur nauwelijks op.