Gehakkelde aurelia
Polygonia c- album C- falter C- blanc
Familie: SchoenlappersPolygonia c- album Gehakkelde aurelia C- falter C- blanc     Polygonia c- album Gehakkelde aurelia C- falter C- blancDe Gehakkelde aurelia is in vrijwel geheel Limburg aan te treffen. De soort is goed vertegenwoordigd in de wat vochtigere biotopen, zoals beek- en rivierdalen en is duidelijk minder aanwezig in drogere en relatief open delen van het Noordelijk Peelgebied. De aanwezigheid van bomen en struiken is voor de Gehakkelde aurelia essentieel. Zelfs in het stedelijk gebied wordt de Gehakkelde aurelia zeer regelmatig aangetroffen. Het mannetje van de Gehakkelde aurelia patrouilleert regelmatig langs hagen of bosranden of verdedigt zijn territorium vanuit een zonnige en warme plek in een struik of boom tot 2 á 3 meter hoogte. Dit is vaak verschillende dagen achtereen zijn vaste stek. De voornaamste waardplant is de Grote brandnetel, maar ook Hop, iep, wilg, Aalbes en Kruisbes worden gebruikt. De vlinder overwintert als imago vlak boven de grond en is daarom al vroeg in het jaar waar te nemen. De Latijnse, Duitse, Franse en Engelse naam (Comma) duiden op de kleine, witte C- vormige vlek op de onderkant van de vleugels.