Eikepage
Neozephyrus quercus Blauer Eichenzipfelfalter Thécla du Chêne
Familie: Blauwtjes (Kleine pages)


Neozephyrus quercus Eikepage Blauer Eichenzipfelfalter Thécla du Chêne                                         Neozephyrus quercus Eikepage Blauer Eichenzipfelfalter Thécla du Chêne


Een snel voorschietende flits duidt meestal op de aanwezigheid van een Eikepage. Dit kleine vlindertje zit namelijk het grootste deel van zijn leven in de toppen van eiken en verlaat deze slechts sporadisch. Dan komt hij naar onder om nectar te drinken van zijn favoriete struik, het Sporkehout. Soms kunnen slierten van wel 10 vlinders worden waargenomen, die achter elkaar aan rond de boomtoppen van de eiken vliegen. Een goede manier om hem waar te nemen is door het posten bij jonge eiken.
De Eikepage is in heel Limburg te vinden, maar komt in het Zuidelijk Peelgebied en in Noord- Limburg meer voor dan in de rest van Limburg. Verder wordt het diertje aangetroffen op de Meijnweg en aan de rand van de Brunssummerheide en de Schinveldse bossen. De rups voedt zich met het jonge eikenloof dat in het voorjaar verschijnt.