Dambordje
Melanargia galathea Schachbrett Le Demi Deuil
Familie: ZandoogjesMelanargia galathea Dambordje Schachbrett Le Demi Deuil     Melanargia galathea Dambordje Schachbrett Le Demi DeuilDeze soort bereikt net ten zuiden van Limburg de noordgrens van haar areaal. Meer dan de helft van de waarnemingen van Dambordjes in Nederland worden gedaan in Limburg. Omdat de soort een echte kolonievormer is, en er altijd lage aantallen worden waargenomen, mag worden gesteld, dat de meeste waarnemingen betrekking hebben op zwervers. In de onderzoeksperiode zijn de meeste waarnemingen gedaan in Roodborn, een natuurterrein in ontwikkeling bij Eys. Verder zijn er enkele waarnemingen uit de omgeving van Maastricht, waarschijnlijk zwervers van de populatie op de Belgische Sint- Pietersberg. Het Dambordje is een vlinder van weinig intensief gebruikte, ruige droge graslanden, dit kunnen open terreinen zijn, maar ook bosranden en brede bospaden, vooral bij taluds van wegen, spoorwegen en rivieren. Met name op kalkrijke terreinen kan een hoge dichtheid aan Dambordjes optreden. Aan de oogvlekjes op de onderkant is te zien dat deze vlinder bij de familie van de Zandoogjes behoort.